Klachten

Zoals binnen ieder bedrijf, is het bij ons ook mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Tenslotte, waar gehakt wordt vallen spaanders!!

Omdat wij ons er terdege van bewust zijn dat een goede afhandeling de beste manier is om met klachten om te gaan, kunt u ons direct telefonisch benaderen (tussen 10.00 en 17.00 uur) op telefoonnummer 0900-2502500 Wij zijn bereikbaar op dit nummer van maandag tot en met vrijdag!

Voor specifieke klachten kunt u ook direct naar de juiste persoon vragen:

 • vragen en/of klachten over transport, schade, verkeerde produkten en algemene zaken: Tako van der Veen & Robin van der veen
 • vragen en/of klachten over reparaties en leveringen: Johan van der Veen
 • vragen en/of klachten over betalingen of incasso's: Ingrid Holscher (dinsdagmorgen 10.00-11.30 uur)

U kunt ons ook een mail sturen, hiervoor kunt u het reactieformulier op deze site gebruiken

De IJzershop respecteert de rechten van consumenten en volgt de wet: kopen op afstand.

Alleen voor consumenten

Let op: de Wet koop op afstand is alleen van toepassing op consumenten. Het moet dus gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. Wanneer je een product of dienst bestelt voor je (eenmans-)bedrijf is de Wet koop op afstand dus niet van toepassing.

De Wet Kopen op Afstand

Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de Wet Kopen op Afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.  Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen
 • De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
  • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
  • De belangrijkste kenmerken van het product;
  • De prijs van het product (inclusief alle belastingen). Indien van toepassing, de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering, het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
  • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
 • De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
  • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);
  • Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier;
  • Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar;
  • De vereisten en voorwaarden voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Zie ook
winkelen op afstand op Justitie.nl

Naast de Wet Kopen op Afstand is er per 1 mei 2003 een wet voor gelijke rechten voor consumenten in de EU opgesteld. Hierin zijn een aantal bepalingen opgenomen die voor de Internetshoppende consument relevant zijn, zoals:

 • Betalen: Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst. Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.
 • Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:
  • dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert;
  • dat het product wordt hersteld of vervangen;
  • dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt;
  • dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Zie voor meer informatie: consumentenkoop en garantie op Justitie.nl.